ลอนดอน [U.K. ], (ANI): จีนได้สั่งห้ามสวมบุรก้า( burqas) หรือผ้าคลุมปิดหน้าและการไว้เคราที่ผิดปกติในจังหวัดมุสลิมซึ่งอ้างว่าเป็นการปราบปรามความคลั่งไคล้ศาสนา

3-55

มาตรการดังกล่าวเป็นการบังคับให้คนได้ชมแถลงทางโทรทัศน์ให้ปฏิบัติตามเชื้อชาติและศาสนานับร้อย ๆ ปี ของชาวอุยกูร์ จำนวน 10 ล้านคนของซินเจียง

ซึ่งกฎระเบียบใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้จะทำให้ผู้หญิงไม่สามารถปกปิดใบหน้าของตนเองได้ในการเข้าสนามบิน, สถานีรถไฟและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ และตำรวจจะแจ้งให้ทราบ

นอกเหนือจากนี้แล้วพวกเขายังห้ามไว้เคราและห้ามปฏิเสธหรือกระด้างกระเดื่อง

2-83

China bans burqas, abnormal beards in Muslim province of Xinjiang

แบ่งปัน