ผู้มีอำนาจในเขตปกครองส่วนใหญ่ของชาวมุสลิมในจีนตะวันตกเฉียงเหนือได้สั่งห้ามเด็กนักเรียนไปมัสยิดในช่วงวันหยุดฤดูหนาวของพวกเขา ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้ถูกระบุไว้ในหนังสือแจ้งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุบาล และโรงเรียนอนุบาลในมณฑล Guanghe มณฑลกานซู โดยระบุว่าโรงเรียนควรกำหนดให้นักเรียนไม่ให้เข้าไปในสถานที่ทางศาสนาเพื่อทำกิจกรรม หรือเข้าเรียนอัลกุรอาน หรือสถานที่ทางศาสนาเพื่ออ่านอัลกุรอานในช่วงวันหยุดฤดูหนาว โรงเรียนทุกระดับและทุกประเภทควรเสริมสร้างความเข้มแข็งในด้านอุดมการณ์และการทำงานทางการเมืองและส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้นักเรียนและผู้ปกครองแต่ละคน

หนังสือแจ้งดังกล่าวได้รับการยืนยันจากหนังสือพิมพ์โดยแผนกประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น ไม่มีเหตุผลชัดเจนว่าเหตุใด จึงถูกบังคับใช้ในช่วงวันหยุด

แบ่งปัน