ประชาชนจิตอาสาฯ จังหวัดยะลา ลงทะเบียน “ทำความดี” ต่อเนื่อง ในวันที่ 27 ขณะยอดรวม 26 วัน กว่าสองหมื่นคน

วันที่ 27 ของการเปิดรับสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ณ ห้องทะเบียนที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีประชาชนเดินทางไปลงทะเบียนสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ ตามความเหมาะสมและความถนัดของตนเองในงาน 8 ประเภท กันอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมทำความดี สานต่อพระราชปณิธาน และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะยอดรวมประชาชนจิตอาสาจังหวัดยะลา ตั้งแต่วันที่ 1-26 กันยายน 2560 มีผู้มาลงทะเบียนแล้ว จำนวน 20,477 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 6,142 คน , อำเภอเบตง จำนวน 2,591 คน , อำเภอบันนังสตา จำนวน 2,657 คน , อำเภอธารโต จำนวน 1,491 คน , อำเภอยะหา จำนวน 1,767 คน , อำเภอรามัน จำนวน 2,682 คน , อำเภอกาบัง จำนวน 1,380 คน และอำเภอกรงปีนัง จำนวน 1,767 คน

ส่วนงานทั้ง 8 ประเภท มีผู้มาลงทะเบียนแบ่งเป็น งานดอกไม้จันทน์ มีผู้ลงทะเบียน 2,241 คน , งานประชาสัมพันธ์ มีผู้ลงทะเบียน 1,792 คน , งานโยธา มีผู้ลงทะเบียน 1,064 คน , งานขนส่ง มีผู้ลงทะเบียน 310 คน , งานบริการ มีผู้ลงทะเบียน 8,824 คน , งานแพทย์ มีผู้ลงทะเบียน 1,501 คน , งานรักษาความปลอดภัย มีผู้ลงทะเบียน 4,302 คน และงานจราจร มีผู้ลงทะเบียน 443 คน

ซึ่งจิตอาสาฯ ประเภทงานบริการ ยังคงมีประชาชนเลือกสมัครมากที่สุด รองลงมาเป็นงานรักษาความปลอดภัย และงานดอกไม้จันทน์ ตามลำดับ

ทั้งนี้ประชาชนสามารถจะไปสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

แบ่งปัน