ชาวยะลาจิตอาสา ยังคงลงทะเบียน ”ทำความดี” น้อมถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อเนื่อง 18 วัน เกือบ 16,000 คน

วันนี้ (19 ก.ย. 60) การลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 19 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองยะลา ยังคงมีจิตอาสาประชาชนชาวจังหวัดยะลา เดินทางไปลงทะเบียน อย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันปฎิบัติหน้าที่ทำความดี สานต่อพระปณิธานถวายในหลวงรัชกาลที่ 9 ในงาน 8 ประเภท ห้วงงานพระราชพิธี

ขณะยอดรวมประชาชนจิตอาสา ตั้งแต่วันที่ 1-18 ก.ย. 60 จังหวัดยะลา มีผู้มาลงทะเบียนแล้วทั้ง 8 อำเภอในจังหวัดยะลา จำนวน 15,980 คน แบ่งเป็นอำเภอเมืองยะลา จำนวน 5,358 คน , อำเภอเบตง จำนวน 2,207 คน , อำเภอบันนังสตา จำนวน 1,801 คน , อำเภอธารโต จำนวน 1,324 คน , อำเภอยะหา จำนวน 1,348 คน , อำเภอรามัน จำนวน 1,758 , อำเภอกาบัง จำนวน 974 คน และอำเภอกรงปินัง จำนวน 1,210 คน

โดยงานบริการเป็นงานที่มีประชาชนจิตอาสาลงทะเบียนมากที่สุด รองลงมาเป็นงานรักษาความปลอดภัยและงานดอกไม้จันทน์ แบ่งเป็นดอกไม้จันทน์ มีผู้ลงทะเบียน 1,833 คน , งานประชาสัมพันธ์ มีผู้ลงทะเบียน 1,520 คน , งานโยธา มีผู้ลงทะเบียน 964 คน , งานขนส่ง มีผู้ลงทะเบียน 212 คน , งานบริการ มีผู้ลงทะเบียน 6,655 คน , งานแพทย์ มีผู้ลงทะเบียน 1,241 คน , งานรักษาความปลอดภัย มีผู้ลงทะเบียน 3,149 คน และงานจราจร มีผู้ลงทะเบียน 406 คน

ทั้งนี้ประชาชนสามารถไปสมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประชาชน ได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเวลา 08.00-16.00 น.

 

แบ่งปัน