ประสบการณ์ตรงของผมเมื่อตอนจัดงาน Phuket Andaman Halal 2016 ได้มีส่วนร่วมในการจัดแสดงนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาล  ในบูทที่จัดแสดงนิทรรศการนั้นก็มีงานวิจัยต่างๆ ของ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึ่งทาง ม.อ.พัฒนาเทคนิค พีซีอาร์ ตรวจวิเคราะห์ดีเอ็นเอหมูในเนื้อสัตว์ สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคอาหารฮาลาล รองรับการให้บริการแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลในภาคใต้ เป็นผลงานของ อ.พจชนาถ จันทรัศมี นักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาด ใหญ่

ในระหว่างที่ผมกำลังให้ข้อมูลต่างๆในงานนิทรรศการวิทยาศาสตร์ฮาลาลภายในบูทนั้น มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินมาพร้อมครอบครัว
สุภาพสตรี:             ขอโทษนะคะมีสบู่ดินจำหน่ายหรือเปล่าคะ
ผม:                     ไม่มีครับ
สุภาพสตรี:             แล้วสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะ
ผม:                     สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ตครับ
สุภาพสตรี:             ขอเบอร์ติดต่อด้วยคะ
ผม:                     ได้ครับ ว่าแต่จะซื้อไปทำไมหรือครับ
สุภาพสตรี:             พอดีปีที่แล้วเคยลองซื้อลองไปใช้ล้างทำความสะอาดภาชนะที่บ้าน
                           มีความรู้สึกว่าสบู่ดินใช้ทำความสะอาดได้ดีกว่าน้ำยาล้างจานทั่วไป
                           จะซื้อเตรียมเอาไว้ล้างภาชนะที่บ้านตอนเทศกาลกินเจคะ
ผม:                     ได้ครับ ติดต่อได้ตามเบอร์นี้นะครับ
ท่านคงเห็นแล้วใช่หรือไม่ครับถึงความมหัศจรรย์ของ ดิน คราวนี้ลองมาดูถึง วิวัฒนาการ จากน้ำดิน มาถึง สบู่ดินกันบ้างครับ

 

gl1hfa

 

ความเป็นมา

มุสลิมโดยทั่วไปในปัจจุบันอยู่ในสภาวะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสิ่งที่ไม่อนุมัติทางศาสนา (ฮะรอม) โดยเฉพาะอย่างยิ่งมุสลิมในประเทศที่มิใช่มุสลิม เช่นประเทศไทย สิ่งปนเปื้อนหรือสิ่งหะรอมที่สำคัญกลุ่มหนึ่งอยู่ในรูปแบบของสิ่งสกปรกที่เรียกว่า “นะญิส” ซึ่งอิสลามมีข้อ กำหนดว่า นะญิส มีอยู่ 3 ชนิด โดยนะญิสชนิดที่ 3 จัดเป็นนะญิสชนิดหนัก ได้แก่ สุกร สุนัขหรือสัตว์ที่เกิดด้วยการผสมพันธุ์กับสุนัขหรือสุกรและทุกสิ่งอันเนื่องมาจากสัตว์ดังกล่าวนี้ ซึ่งวิธีล้างนะญิสชนิดนี้ให้ชำระล้างนะญิสออกให้หมดเสียก่อน แล้วจึงล้างด้วยน้ำสะอาดให้ไหลผ่าน 7ครั้ง แต่ 1 ใน 7 ครั้ง ต้องเป็นน้ำดินที่สะอาดตามบัญญัติศาสนาอิสลามและน้ำนั้นต้องมีสภาพขุ่นแขวนลอยโดยแนะนำให้ใช้น้ำดินล้างในครั้งแรก ซึ่งประเด็นการล้างที่ว่านี้เป็นปัญหาค่อนข้างมากเพราะไม่รู้ว่าต้องใช้น้ำดินแบบไหน และใช้ดินอะไร

โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนสถานประกอบการ ที่ประสงค์ขอรับการรับรองฮาลาลส่วนใหญ่ในประเทศไทยดำเนินการโดยผู้ที่มิใช้มุสลิม แม้จะมีการวางระบบการผลิตอาหารฮาลาลอย่างถูกต้อง แต่การปนเปื้อนนะญิสชนิดหนักกับบุคลากรที่มิใช่มุสลิมเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการบริโภคอาหารประจำวันของบุคลากรเหล่านี้ แม้ระบบอุตสาหกรรมจะกำหนดให้มีการชำระล้างมือทุกครั้งก่อนผ่านเข้าโรงงานและสายการผลิต แต่การชำระล้างด้วยสบู่ธรรมดากลายเป็นประเด็นคำถามว่าใช้ได้หรือไม่ หลักการอิสลามอนุโลมให้มีการปนเปื้อนได้แม้จะเป็นนะญิสชนิดหนัก โดยกำหนดวิธีการชำระล้างไว้ชัดเจน แต่ความที่มีปัญหาการตีความค่อนข้างมากในชนิดของน้ำดินตลอดจนวิธีการชำระล้างส่งผลให้การอนุโลมตามหลักการทำได้ยาก ซึ่งคณะกรรมการอิสลามที่ดูแลรับผิดชอบไม่ยินยอมให้มีการปนเปื้อนนะญิสชนิดหนัก

เนื่องจากประเด็นปัญหาการชำระล้างดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นที่มาของการคิดค้นและพัฒนาสบู่ดินของศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครมีส่วนร่วมในการพัฒนา อีกทั้งมีการตัดสินทางด้านศาสนาอิสลาม (Fatwa) ออกมาแล้วว่า สามารถใช้ได้อย่างถูกต้อง อันจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาที่เป็นข้อกังวลใจของนักวิชาการอิสลามและอุตสาหกรรมได้ทั้งหมด

 

soapforayear

 

คุณสมบัติ

เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความคงตัวดี มีประสิทธิภาพในการชำระล้างเหนือกว่าผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดทั่วไป และยังไม่ทำให้เกิดอาการแพ้ นอกจากนั้นยังมีข้อดีเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป คือ ได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการประจำ กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถชำระล้างสิ่งสกปรกตามหลักศาสนาอิสลาม (นะญิส) ได้ อีกทั้งยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได้อีกด้วย สามารถใช้ในรูปแบบสบู่เหลวอาบน้ำ สบู่ล้างมือ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดทั่วไป

 

วิธีใช้

ตวงสบู่เหลวไม่น้อยกว่า 3 ช้อนโต๊ะ เติมลงในน้ำ 10 ลิตร (ครึ่งถังเล็ก) คนให้ขุ่น ชำระล้างภาชนะหรืออุปกรณ์ ให้น้ำขุ่นไหลผ่าน 1 ครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอีก 6 ครั้งหรือ

บีบสบู่ใส่มือหรือภาชนะ ชำระล้างให้น้ำขุ่นไหลผ่าน 1 ครั้ง ล้างด้วยน้ำสะอาดไหลผ่านอีก 6 ครั้ง โดยในแต่ละครั้งต้องปราศจาก สี กลิ่น รส ของสิ่งที่ปนเปื้อน

 

แนะนำโดย อาจารย์ทองคำ มะหะหมัด
ประธานผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนาอิสลาม คณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

งานวิจัยฉบับตีพิมพ์

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2494.2008.00484.x/pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19175431

 

ขอขอบคุณ : อ.มูฮัมมัดราชา ฟิรเดาซ์