วันนี้ (30 มี.ค. 61) ที่บริเวณหน้าสนามที่ว่าการอำเภอควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดงานเมาลิดสัมพันธ์ โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำศาสนาในท้องที่ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

นายธธงชัย สารอักษร วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนั้น เพื่อส่งเสริมความเป็นพหุวัฒนธรรมของชุมชนอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน โดยผู้ที่อยู่ในท้องที่มีศาสนาที่แตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้บนความเข้าใจซึ่งกันและกัน การให้เกียรติระหว่างกันจนนำไปสู่สังคมสันติสุข นอกจากนั้น บรรยากาศภายในงานยังมีประชาชนร่วมชมนิทรรศการชุมชนบวรทั้ง 7 อำเภอในจังหวัดสตูล และหน่วยงานราชการที่ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ แก่ประชาชน โดยก่อนพิธีเปิดพี่น้องประชาชนร่วมกันละหมาดฟัรดูมัฆริบและละหมาดอีชา พร้อมรับชมวิดีทัศประวัติศาสตร์อำเภอควนโดน ซึ่งช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์และรับรู้ถึงความเป็นอยู่ของคนในชุมชนที่ต่างวัฒนธรรม ต่างศาสนา แต่ไม่แตกแยก

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

5

7

3

4

6

แบ่งปัน