มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา และผู้นำศาสนา (อิหม่าม) มัสยิดต่าง ๆ กว่า 400 คน เข้าร่วมประขุม

โดยสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาได้กำหนดประชุมเพื่อชี้แจงสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการเตรียมการต้อนรับเดือนรอมฎอน (ศีลอด) ซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ขอความร่วมมือผู้นำศาสนาในการช่วยกันรณรงค์ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการ D – M – H – T – T เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาจะได้นำข้อมูล โดยเฉพาะการเตรียมการต้อนรับเดือนรอมฎอน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทราบ และถือปฏิบัติต่อไป

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน