อ.เมืองยะลา เร่งเก็บตก ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 ผู้มีรายได้น้อยกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ไม่ได้ที่ลงทะเบียนในปี 2560 ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันนี้(16 มิ.ย 61) ประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครยะลา ยังคงเดินทางไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ณ ที่ว่าการ อ.เมืองยะลา กันอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงเทศกาลวันฮารีรายอ ของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ทาง อ.เมืองยะลา ก็ได้เปิดรับลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ คอยให้บริการ สอบถามกรอกข้อมูล อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเปิดกลุ่มไลน์ “บัตรคนจน#2(1)” เพื่อให้ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารหรือติดตาม ซึ่งประชาชนที่เดินทางมาลงทะเบียนส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่พลาดโอกาสจากการลงทะเบียนในรอบที่แล้ว และเมื่อทราบข่าวว่ารัฐบาล ได้เปิดรับลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) ก็ได้เตรียมหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสมุดบัญชีธนาคารมาด้วย ซึ่งแต่ละคนที่เดินทางมาลงทะเบียน ก็จะใช้เวลา ไม่เกิน 10 นาที

ทั้งนี้ ประชาชนผู้มีรายได้น้อย ในกลุ่มผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 ในเขต อ.เมืองยะลา สามารถไปลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เพิ่มเติม) ได้ ณ.ที่ว่าการ อ.เมืองยะลา ทุกวัน ไม่มีวันหยุด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 16.00 น.ส่วนหลักเกณฑ์ผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องมี อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เป็นผู้ว่างงาน หรือมีงานทำแต่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท ในปี 2559 มีทรัพย์สินต่าง ๆ อาทิ เงินสด พันธบัตร สลากออมสิน ธกส. ฯลฯ รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท มีบ้านพร้อมที่ดินไม่เกิน 25 ตรว. หรือ ห้องชุด ไม่เกิน 35 ตรม. หรือ ที่ดินเพื่อการเกษตร ไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตร ไม่เกิน 1 ไร่ผู้ที่เคยลงทะเบียนเมื่อปี 2560 แล้วแต่ไม่ผ่าน ไม่มีสิทธิ์ในการลงทะเบียนครั้งนี้ ต้องยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลในการตรวจสอบทรัพย์สินหรือรายได้ที่แท้จริง

สำหรับ กรณีผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ ผู้สูงอายุ อำเภอได้มอบหมายให้ทีมขับเคลื่อนฯ ระดับตำบล ตรวจสอบข้อมูลบุคคลกลุ่มเป้าหมาย และจะนำแบบฟอร์ม เพื่อกรอกรายละเอียด ไปให้แก่กลุ่มเป้าหมายถึงบ้านในหมู่บ้านตำบล ต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

แบ่งปัน