บรรยากาศที่บริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เปิดบริการเดินรถวันแรก ตามมาตรการปลดล็อกของจังหวัดยะลา หลังไม่พบผู้ติดเชื้อติดต่อกัน ครบ 28 วัน โดยมีประชาชนเดินทางมาใช้บริการตั้งแต่ช่วงเช้า ตั้งแต่รถเที่ยวแรก 06.00 น. ซึ่งวันนี้มีการเปิดให้บริการเดินรถโดยสาร 4 สาย ได้แก่

1.สายยะลา-ดอนยาง-หาดใหญ่ ราคาตั๋ว 120 บาท

2.สายยะลา-เบตง ราคาตั๋ว 140 บาท

3.สายยะลา-นราธิวาส ราคาตั๋ว 120 บาท

และ 4.สายยะลา-สะบ้าย้อย-หาดใหญ่ ราคาตั๋ว 130 บาท

โดยมีมาตรการคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ลงชื่อผู้มาใช้บริการ สวมหน้ากากอนามัย และการกำหนดจุดยืนเว้นระยะห่างให้กับผู้ที่มาใช้บริกา ตั้งแต่ทางเข้า จุดจำหน่ายตั๋ว จุดนั่งรอคิวรถ และลดจำนวนที่นั่ง ไม่มีการปรับเพิ่มราคาตั๋วโดยสารปแต่อย่างใด มีรถบริสการทั้งรถมินิบัส รถตู้ ให้บริการ

นางสาวฮูดาย์ เล๊าะมะ อายุ 24 ปี ผู้โดยสาร เปิดเผยว่า วันนี้มาใช้บริการวันแรกเดินทางไป เพื่อเดินทางไปอำเภอหาดใหญ่ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากกับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของสถานีขนส่ง ที่มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ เจลล้างมือ เว้นระยะห่าง ซึ่งทำให้ตัวเราเองรู้สึกสบายใจ ปลอดภัย

“…สิ่งสำคัญทุกคนต้องมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองให้มากยิ่งขึ้น…”

ด้าน นายสมพร ชูมณี พนักงานขับรถตู้โดยสารบริษัท สหยะลาขนส่ง จำกัด เปิดเผยว่า จากปกติรับผู้โดยสาร รถตู้ 13 คน ลดเหลือ 9 คน รถมินิบัส 20 คน ลดเหลือ 13 คน เพื่อเว้นระยะห่างของที่นั่ง มีการติดป้ายห้ามนั่ง ในส่วนตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรบมาตรการป้องกัน แต่อยากฝากถึงรัฐบาลให้ช่วยเหลือในส่วนของค่าโดยสารที่หายไป เนื่องจากรับผู้โดยสารลดลง จากปกติ 1,560 บาทต่อหนึ่งเที่ยว เหลือ 10,80 บาทต่อหนึ่งเที่ยว

ในส่วนของคนขับ มีการติดตั้งสเปรย์เพื่อพ่นฆ่าเชื้อไว้ในรถ และหลังจากเดินรถส่งผู้โดยสารถึงปลายทาง จะมีการนำรถพ่นฆ่าเชื้อที่สถานี เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ในการปลอดเชื้อให้กับผู้โยสารที่มาใช้บริการทุกครั้ง

แบ่งปัน