จังหวัดปัตตานี จัดขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานีและงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 61

ที่บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ปัตตานีเมืองงามวัฒนธรรม 3 วิถี ในงานแสดงสินค้าวัฒนธรรมของดีเมืองตานีและงานกาชาดจังหวัดปัตตานี ปี 2561 โดยอำเภอหนอกจิก มีแต่งกายชุด 3 วัฒนธรรมไทย จีน มุสลิม มีขบวนเชิดสิงโต ขบวนกลองยาว ขบวนสิละฮารีเมา ซึ่งขบวนแห่จะจัดขึ้นทุกวัน วันละ 1 อำเภอ ร่วม 12 วัน 12 อำเภอ

โดยจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดและทุกภาคส่วนในจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นเพื่อส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมสนับสนุนกิจการสาธารณกุศลกับเหล่ากาชาดจังหวัด ส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าภาคเกษตร สอดคล้องตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล รวมถึงการจัดนิทรรศการมีชีวิตจากทุกภาคส่วน เป็นโซนถนนอุตสาหกรรม ถนนการเกษตร ถนนผลิตภัณฑ์ ถนนสนับสนุนธุรกิจ ถนนวัฒนธรรม ซึ่งมีกิจกรรมบ้านวัฒนธรรม พุทธ จีน อิสลาม มีการออกร้านภูมิปัญญาปัตตานี อาหาร เครื่องจักรสาน สาธิตหัตถกรรมพื้นบ้าน การแกะสลัก การแข่งขันชกมวย และการพาเหรดวัฒนธรรมจากทุกอำเภอ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงของศิลปินดารา นักร้อง นักแสดง บนเวทีทุกคืน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

.

6

.

7

แบ่งปัน