นายอัดดือนัน หะยีมะมิง อิหม่ามประจำมัสยิดดารุลอีสาน หมู่ที่ 1 บ้านปูโป ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส หนึ่งในผู้ที่จะเข้ารับพระราชทานรางวัล ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ในวันพรุ่งนี้ (18 ธ.ค.63) กล่าวว่า รู้สึกดีใจและปลาบปลื้มอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานรางวัลอิหม่ามปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2561 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่อิหม่ามมากว่า 8 ปี ดีใจและเป็นเกียรติ เป็นบุญต่อครอบครัว และขอบคุณการสนับสนุนกำลังใจจากครอบครัว ผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง

นายอัดดือนัน กล่าวด้วยว่า ทุกครั้งในการละหมาดในวันศุกร์ ตั้งใจในการบรรยายให้กับชุมชน สังคม เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหลักเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง และแนวพระราชดำริจิตอาสา เพื่อให้ทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาใช้ในการทำงานและดำเนินชีวิต เพื่อสร้างประโยน์แก่สังคมส่วนรวม

พร้อมนี้ขอเชิญเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ระดับภาคใต้และระดับประเทศ ที่มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีการปฏิบัติงานดีเด่น และพระราชทานรางวัลแก้ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในวันที่ 18 ธันวาคม2563

ที่มา: ThaiNews

แบ่งปัน