นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงโครงการ “นราธิวาสก้าวไกล… สู่อาเซียน” ว่า จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดชายแดน มีพื้นที่ติดต่อกับรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ที่ผ่านมามีกิจกรรมสร้างประสานความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ จัดทำโครงการที่สร้างประโยชน์แก่ประชาชนในสองพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ตั้งคณะกรรมการพัฒนาความร่วมมือการแก้ไขปัญหาแนวชายแดน ระหว่างจังหวัดนราธิวาส และรัฐกลันตันฯ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างจังหวัดนราธิวาส กับรัฐกลันตัน และรัฐอื่น ๆ ของประเทศมาเลเซีย ดูแลเรื่องเศรษฐกิจ การลงทุน กีฬา ท่องเที่ยว ความสงบเรียบร้อย การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามแนวชายแดน มีการประชุมระดับอำเภอ และ ระดับจังหวัด ร่วมกันหลายครั้ง มีการหารือเรื่องเชื่อมความสัมพันธ์ การเข้าออกประเทศได้สะดวกคล่องตัว การค้าขายสินค้า ท่องเที่ยว มีการเชื่อมต่อด้านสาธารณสุข ระหว่างอำเภอสุไหงโกลก กับรัฐกลันตัน เป็นต้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 จะนำคณะของจังหวัดนราธิวาส จากส่วนราชการ และภาคเอกชนไปคารวะมุขมนตรีรัฐกลันตัน ที่เมืองโกตาบารู ในวันที่ 23 ธันวาคมนี้ หารือความร่วมมือสร้างประโยชน์ เพื่อนำไปสู่การประชุมอย่างเป็นทางการต่อไป จะเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน