นายบูสัน หวังสป ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ กล่าวถึงการควบคุมสถานที่และการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนปอเนาะบ้านควนใต้ ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็น สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติดว่า โรงเรียนปอเนาะแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ปัจจุบันมีผู้มาเข้ารับการบำบัดยาเสพติดประมาณ 436 คน มาจากหลายพื้นที่ หลายจังหวัด สถานที่แห่งนี้มีรั้วรอบ มิดชิด มีการตรวจการเข้าออกตลอด ปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สายตรวจ สถานีตำรวจภูธรคลองท่อม จังหวัดกระบี่ได้ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน ตั้งจุดตรวจบริเวณทางเข้าออก โรงเรียนปอเนาะบ้านควนใต้ ตำบลห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ซึ่งเป็น สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงจนกว่าสถานการจะเป็นปกติ โดยห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกพื้นที่อย่างเด็ดขาด หลังจากพบผู้ป่วยเป็นไข้กาฬหลังแอ่น เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมโรคไว้ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดการณ์ว่าใช้เวลาประมาณ 20 วัน สถานณ์ก็จะเข้าสู่สภาวะปกติ เนื่องจากสถานที่เกิดเหตุณ์เป็นสถานที่ปิด สถานที่ตั้งก็อยู่ห่างไกลจากบ้านประชาชน คนที่จะเดินทางเข้าออกก็มีการตรวจตราตลอดเวลา

ในส่วนของชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่ได้กังวลสำหรับเหตุการณ์การระบาดโรคกาฬหลังแอ่นที่เกิดขึ้นเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากชุมชนการแพร่เชื้อก็เป็นไปได้ยาก เพราะเชื้อไม่ได้แพร่ออกมาทางอากาศ จะต้องมีการสัมผัสอย่างใกล้ชิดจึงจะติดต่อได้ นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มาให้ความรู้ในการป้องกันเช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือทำความสะอาดและมั่นใจการทำงานของภาครัฐในการป้องกันและดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน