มนุษย์เราตัวกระจิ๋วเดียวเมื่อเทียบกับขนาดของโลกที่อาศัยอยู่ โลกมีพื้นที่ 510.1 ล้าน ตร.กม. (5.1e+8 หรือ 5.1 คูณ 10 ยกกำลัง 8) มีมนุษย์ในโลก ค.ศ.2017 จำนวน 7.4 พันล้านคน (7.4e+9) หากนำมนุษย์ทุกคนทุกบ้านทุกหมู่บ้านทุกเมืองทุกนครในโลกไปรวมกันไว้ในที่แห่งเดียวจะเกิดบรมอภิมหานครหนึ่งแห่งมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ 4 แสน ตร.กม.บรรจุลงบนเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียได้อย่างหลวมๆ เหลือพื้นที่ว่างบนโลกอีกมหาศาล โลกจึงใหญ่โตเกินกว่าที่เราจินตนาการไว้แยะ

.

โลกของเรามีขนาดกระจิ๋วเดียวโดยเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ (planet) โคจรอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล (Solar system) มีดาวฤกษ์ดวงเดียวคือดวงอาทิตย์ (Sun) ซึ่งมีบริวารเป็นดาวเคราะห์ 8 ดวงรวมทั้งโลก มีดาวเคราะห์แคระอีกหลายสิบดวง มีดวงจันทร์รอบดาวเคราะห์อีกกว่าร้อยดวง แถมดาวหางอีกหลายสิบ ระบบสุริยะจึงใหญ่โตมโหฬารเกินกว่าที่เราเคยคิด

ดวงอาทิตย์มีขนาดกระจิ๋วเดียว โดยเป็นสมาชิกของกาแลกซีทางช้างเผือก (Milky way galaxy) เป็นดาวแค่หนึ่งดวงในสมาชิกดาวฤกษ์ที่มี 1 แสนล้านดวง (1e+11) ที่พบในกาแลกซีทางช้างเผือก กาแลกซีซึ่งหมายถึงกระจุกดาวที่อยู่รวมกันโดยแยกออกจากกระจุกดาวหรือกาแลกซีอื่นๆ ไม่น่าเชื่อว่านับเฉพาะกาแลกซีในจักรวาลมีจำนวนถึง 1 หมื่นล้านกาแลกซี (1e+10)

.

กาแลกซีทางช้างเผือกเล็กกระจิ๋วเดียว กาแลกซีนี้รวมกลุ่มกับกาแลกซีอื่นอีก 53 กาแลกซีเกิดเป็นกลุ่มกาแลกซีเรียกว่าคลัสเตอร์ (cluster) โดยคลัสเตอร์ของกาแลกซีทางช้างเผือกมีชื่อเรียกว่า local cluster มีความกว้าง 10 ล้านปีแสงหรือเท่ากับ 9.46e+19 กิโลเมตรหรือ 94.6 ล้านล้านล้านกิโลเมตร คลัสเตอร์จำนวน 50-1,000 ยังรวมกันเป็นซูเปอร์คลัสเตอร์ (supercluster) ซึ่งกาแลกซีทางช้างเผือกเป็นสมาชิกของซูเปอร์คลัสเตอร์ที่มีชื่อว่า Laniakia มีความกว้าง 500 ล้านปีแสง มีกาแลคซีอยู่รวมกันใน Laniakia 1 แสนกาแลกซี (1e+5)

.

ซูเปอร์คลัสเตอร์ตั้งเรียงร้อยกันเหมือนสายลูกปัดหรือเส้นใย (filament) ลูกปัดหนึ่งเม็ดคือหนึ่งซูเปอร์คลัสเตอร์แต่ละจุดห่างกันนับร้อยปีแสง ลูกปัดในจักรวาลมีหลายเส้น รวมแล้วจักรวาลมีลูกปัดประมาณ 10 ล้านซูเปอร์คลัสเตอร์ (1e+7) รวมจำนวนดาวฤกษ์ทั้งหมดได้ 1 แสนล้านล้านล้านล้านดวง (1e+29) จักรวาลจึงมีขนาดใหญ่โตมโหฬารเหลือเกินและขนาดที่ว่านี้ยังขยายตัวออกไปเรื่อยๆ แต่เชื่อหรือไม่ว่าเมื่อย้อนเวลากลับไป 13.82 พันล้านปีมวลมหาศาลของจักรวาลเคยเป็นเพียงพลังงานที่รวมตัวกันเป็นไอหมอกก่อนเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่า บิ๊กแบง” (Bigbang) จากพลังงานรวมกันเป็นมวลก่อนเคลื่อนตัวแยกห่างออกจากกัน

.

แท้จริงชั้นฟ้า (พลังงาน) ทั้งหลายและแผ่นดิน (มวล) นั้นแต่ก่อนรวมติดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วเราได้แยกมันออกอัลอัมบิยาอฺ 21:30

.

แล้วพระองค์ (อัลลอฮฺ) ทรงมุ่งสู่ฟากฟ้า (จักรวาล) ขณะที่มันเป็นไอหมอก พระองค์จึงตรัสแก่ชั้นฟ้า (พลังงาน) และแผ่นดิน (มวล) ว่าเจ้าทั้งสองจงมาจะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตาม โดยทั้งสองกล่าวว่าข้าพระองค์มาอย่างเต็มใจแล้วฟุศศิลัต 41:11

.

เขียนโดย : Dr.Winai Dahlan

แบ่งปัน