จอร์แดนกล่าวแสดงความยินดีต่อการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ด้านความมั่นคงทั้งหมดของอิสราเอลออกจากมัสยิดอัล-อักซอ หลังเกิดเหตุการณ์ไม่สงบนานเกือบ 2 สัปดาห์

นายโมฮัมหมัด อัล-โมมานี รัฐมนตรีสารสนเทศกล่าวว่า หลังมีการรื้อถอนนั่งร้านออกจากพื้นที่ ทำให้สถานการณ์ความตึงเครียดผ่อนคลายลง และการยุติมาตรการความมั่นคงดังกล่าวของอิสราเอลที่มัสยิดอัล-อักซอ นับเป็นก้าวย่างสำคัญที่จะนำไปสู่ความสงบ

ทั้งนี้ จอร์แดนเป็นผู้ดูแลสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครเยรูซาเลม และเป็น 1 ใน 2 รัฐบาลอาหรับที่ลงนามสนธิสัญญาสันติภาพกับอิสราเอล

แบ่งปัน