จริงหรือไม่ กับประโยคที่ว่า คนที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าประเทศซาอุฯ ไม่ได้ ?

ตอบ      คำพูดดังกล่าวไม่ถือเป็นความจริงทั้งหมด ความจริงก็คือ ประเทศซาอูดิอาระเบีย มีหลายเมือง มีเพียงเมืองมักกะห์และเมืองมาดีนะห์เท่านั้นที่ห้ามผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเข้า เพราะเป็นเขตเมืองศาสนาซึ่งผู้ที่มิใช่มุสลิมจะเข้าไปไม่ได้ ส่วนนอกจากสองเมืองดังกล่าวสามารถเข้าไปได้ เช่น เมืองริยาด เมืองเจดดา (ญิดดะห์) เมืองตาอิฟ เป็นต้น และสถานทูตไทยที่ริยาดหรือสถานกงศุลไทยที่เจดดาห์ ก็มีข้าราชการที่ไม่ใช่มุสลิมไปประจำอยู่ อนึ่ง แม้จะเป็นเมืองมักกะห์หรือเมืองมดีนะห์ ก็มิได้หมายความว่าเป็นเขตต้องห้าม (ฮารอม)ทั้งหมด จะมีส่วนหนึ่งในมักกะห์และมดีนะห์เท่านั้นที่เป็นเขตต้องห้าม (ฮารอม) ซึ่งคำว่าเขตต้องห้าม (ฮารอม)นั้น มิได้หมายเพียงแต่ห้ามผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเข้าไปเท่านั้น หากยังมีกฎเกณฑ์ที่ห้ามหลายอย่างรวมทั้งผู้ที่เป็นมุสลิมด้วย เช่น คนต่างถิ่นจะเข้าเขตนี้ต้องทำการเอี๊ยะห์รอม (พิธีกรรมอย่างหนึ่งของการทำฮัจย์และอุมเราะห์) ห้ามล่าสัตว์ และตัดต้นไม้ เป็นต้น

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน