มีรายงานจากอบีซะอี๊ด อัลคุดรียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ แท้จริงท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطُّرُقَاتِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيهَا فَقَالَ إِذْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنْ الْمُنْكَرِ

“พวกท่านทั้งหลายจงละทิ้งการนั่งตามถนน หนทางต่าง ๆ บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวถามว่า โอ้ท่านร่อ ซูลุลลอฮฺ พวกเราต้องนั่งคุย กันที่นั่น ท่านร่อซูลจึงกล่าวว่า หากพวกท่านต้องใช้เป็นสถานที่พูดคุยกัน ดังนั้นจงให้สิทธิบนถนนหนทาง  บรรดาเศาะฮาบะฮฺ กล่าวว่า อะไรคือสิทธิบนท้องถนน โอ้ท่านร่อซูลุ ลลอฮฺ ท่านร่อซูลตอบว่า ลดสายตาลง ไม่สร้างความเดือดร้อน ตอบรับสลาม สั่งใช้กันในเรื่องความดี ห้ามปรามกันในเรื่องความชั่ว”

(บันทึกโดยบุคอรียฺ : 5875 อบีดาวุด : 4815)

 

คำอธิบาย :

ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้ห้ามบรรดาเศาะฮาบะฮฺนั่งตามถนนหนทางต่าง ๆ บรรดาเศาะ ฮาบะฮฺก็กล่าวกับท่านร่อซูลว่า แท้จริงพวกเราจำเป็นต้องนั่งกันตามถนนหนทางต่าง ๆ เพราะตามถนนหนทางนั้น เป็นสถานที่นั่นพูดคุยกันของบรรดาเศาะฮาบะฮฺ ดังนั้นท่านนบี จึงสั่งใช้บรรดาเศาะฮาบะฮฺให้สิทธิแก่ผู้ใช้ถนนหน ทางต่าง ๆ ซึ่งสิทธินั้นก็คือ

1.ลดสายตาลงต่ำ ดังนั้น ผู้ที่นั่งตามถนนหนทางนั้นอย่าได้มองดูสิ่งต้องห้ามต่าง ๆ

2.ไม่สร้างความเดือดร้อน ผู้ที่นั่งตามถนนหนทางอย่าได้ก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่เดินทางบนท้องถนนด้วย คำพูดหรือการกระทำ

3.ตอบรับสลาม ดังนั้น เมื่อผู้ที่นั่งตามถนนหนทางได้ถูกให้สลามจากใครก็ตาม ดังนั้นก็กล่าวตอบว่า “วะอะลัย กุมุสสลาม วะเราะหฺมะตุลลอฮฺ วะบะร่อกาตุฮฺ”

4.สั่งใช้กันในเรื่องความดี คือ ผู้ที่นั่งตามถนนหนทางจะต้องบอกกล่าวกับบุคคลที่เดินทางให้กระทำสิ่งที่ดี ๆ เมื่อเกิดความจำเป็น

5.ห้ามปราบกันในเรื่องความชั่ว ดังนั้นเมื่อผู้ที่นั่งตามถนนหนทางพบเห็นบุคคลใดกระทำในสิ่งที่ค้านกับบท บัญญัติ เขาจะต้องตักเตือน และห้ามปราบ จากการกระทำดังกล่าว

 

บทเรียนจากหะดีษ :

1.ละทิ้งการนั่งตามถนนหนทางโดยไม่จำเป็น

2.ถ้าบุคคลใดจำเป็นต้องนั่งตามถนนหนทาง ก็ให้เขาปฏิบัติในส่วนของสิทธิของถนนหนทาง ดังที่กล่าวมาใน หะดีษข้างต้น

 

ที่มาของเนื้อหา : www.warasatussunnah.net

แบ่งปัน