วันที่ 20 ก.พ.60 จากกรณี พระเข้าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดีเอสไอหญิง ระหว่างการบันทึกภาพเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจที่วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี โดยตบกล้องของเจ้าหน้าที่ และล๊อคคอด้วยนั้น ดูกันจะจะ วินาทีพระวัดธรรมกายปรี่เข้ามาแย่งกล้องเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ

ล่าสุด ทราบว่าชื่อแล้ว คือ พระมหาวีระชัย วีรชโย เป็นพระบริหาร ดูแลการอบรมต่างๆ ของวัด ซึ่งถือเป็นบุุคคลสนิท ของพระทัตตชีโว รักษาการเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย อีกด้วย

แบ่งปัน