มัสยิด Zabeel ในดูไบ  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาคารมัสยิดมีคำสอนของอิสลามที่ละเอียดสวยงาม มัสยิดมีสองชั้นและมีพื้นที่สำหรับผู้ชายรวมทั้งลานหลักที่เปิดอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่ลานละหมาดหลัก ส่วนลานกลางแจ้งล้อมรอบด้วยซุ้มประตูที่สวยงามและเพดานตกแต่งที่มีรายละเอียดที่สวยงามในรูปดาวและรูปทรงเรขาคณิต นอกจากนี้ยังออกแบบเพื่อแยกห้องละหมาดประจำวันที่จุได้ถึง 500 คน และห้องสวดมนต์หลักที่ความสามารถจุได้ถึง 3000 คน

สำหรับห้องละหมาดหญิงมีความจุได้ถึง 500 คน ตั้งอยู่ที่ชั้นแรกที่มีทางเข้าด้านข้างแยกต่างหาก แยกมีที่จอดรถแยกต่างหากสำหรับสุภาพสตรีที่แยกออกจากที่จอดรถด้านนอก

 

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-0-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-02-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-03-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-05-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-04-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-08-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-06-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-07-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-1-copy

.

zabeel-mosque-in-dubai-united-arab-emirates-09-copy

แบ่งปัน