มัสยิด Alaeddin (ยังสะกด Alaettin) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคอนย่าซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา สร้างขึ้นโดยสุลต่านแห่ง Seljuk of Rum ในปี ค.ศ. 1221 ซึ่งตั้งอยู่บน Alaettin Hill ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Konya’s acropolis

มัสยิด Alaeddin มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจเช่น เสาขนาดต่างๆ และการตกแต่งที่รวบรวมจากช่วงเวลาต่างๆ ภายในมีห้องสุสานของสุลต่านแห่ง Seljuk

 

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-02-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-03-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-01-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-0-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-06-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-04-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-10-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-05-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-09-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-07-copy

.

alaeddin-mosque-in-konya-turkey-08-copy

แบ่งปัน