pnoht600313001001301_13032017_075735 pnoht600313001001302_13032017_075735

ที่ด่านตรวจเจ้าหน้าที่ทหารบ้านพงยือไร ถนนสาย 410 ยะลา-เบตง ซึ่งเป็นด่านตรวจหลักขาเข้าสู่เมืองยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย ร.15212 หน่วยเฉพาะกิจยะลา 12 นำโดย ส.อ.นิธิทัศน์ ปานนิล พร้อมกำลังพล ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบบุคคล บัตรประชาชน ผู้ขับขี่ วัตถุสิ่งของภายในรถที่จะผ่านด่านตรวจ ทั้งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองยะลา และตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา ป้องกันคนร้ายที่อาจจะแฝงตัวนำวัตถุระเบิด ซุกซ่อนเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่เขตเมือง เพื่อสร้างสถานการณ์เชิงสัญลักษณ์ครบรอบ 57 ปี ในวันสถาปนากลุ่มขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปัตตานี หรือบีอาร์เอ็น BRN 13 มีนาคม 2503

เช่นเดียวกับภายในย่านชุมชน ตลาดการค้าเขตเมืองยะลา เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ อส. ได้กระจายกำลังเข้าควบคุมพื้นที่ ด้วยการลาดตะเวน พร้อมกับตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อยับยั้งกดดันกลุ่มคนร้ายไม่ให้มีโอกาสเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองยะลา

pnoht600313001001304_13032017_075735 pnoht600313001001305_13032017_075735

ทั้งนี้ หน่วยความมั่นคง ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ได้แจ้งเตือนกลุ่มคนร้ายจะก่อเหตุ พร้อมกันในพื้นที่จังหวัดชานแดนใต้ ระหว่างห้วงวันที่ 12-14 มี.ค. 60 โดยให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังทุกส่วนเข้าควบคุมพื้นที่ พร้อมกับหาข่าวในพื้นที่ควบคู่ไปด้วย จัดกำลัง ชุดลาดตะเวน ซุ่มโจมตี หรือปิดล้อมตรวจค้นในเส้นทางเสี่ยงที่คาดว่าอาจจะเกิดเหตุ และที่เคยเกิดเหตุมาแล้ว เพื่อป้องปราม โดยให้หัวหน้าหน่วยควบคุมการปฎิบัติงาน รวมทั้ง ฐานปฎิบัติการทุกฐาน ชคต. ให้มีความพร้อมที่จะตอบโต้หากเกิดสถานการณ์ และให้ประสานส่วนราชการทุกหน่วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ รปภ.ยาม ของโรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ให้เพิ่มความระมัดระวังและมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน