คุณสิริกิติยา เจนเซน เยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง)-มัสยิดอุสาสนอิสลาม และเดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสงขลา

วันนี้ (24 ก.ค. 61) คุณใหม่ สิริกิติยา เจนเซน ธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เดินทางเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมและจิตรกรรมฝาผนัง ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ

วัดมัชฌิมาวาส หรือวัดกลาง เป็นวัดใหญ่และสำคัญที่สุดในจังหวัดสงขลา อายุ 400 ปี สร้างตอนปลายอยุธยา เดิมเรียกว่าวัดยายศรีจันทร์ กล่าวกันว่ายายศรีจันทร์ คหบดีผู้มั่งคั่งในเมืองสงขลาได้อุทิศเงินสร้างขึ้น ต่อมามีผู้สร้างวัดเลียบ ทางทิศเหนือ และวัดโพธิ์ ทางทิศใต้ ชาวสงขลาจึงเรียกวัดยายศรีจันทร์ว่า “วัดกลาง” และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมัชฌิมาวาส” โดยพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นวชิรญาณวโรรส คราวเสด็จเมืองสงขลา เมื่อ พ.ศ.2431 ในวัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง อาทิ พระอุโบสถ สร้างสมัยรัชกาลที่ 1 เป็นศิลปะประยุกต์ไทย-จีน ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ เช่น ภาพท่าเรือสงขลาที่หัวเขาแดงที่มีการค้าขายกันคึกคัก ซุ้มประตู เป็นศิลปะจีนกับยุโรป

นอกจากนี้ ภายในบริเวณวัดยังมี พิพิธภัณฑ์ภัทรศิลป จัดแสดงโบราณวัตถุ ซึ่งรวบรวมได้จากเมืองสงขลา สทิงพระ ระโนด และอื่น ๆ ของทางภาคใต้ไว้อีกมาก เป็นหลักฐานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ควรค่าแก่การศึกษา

ต่อมาได้เดินทางไปยังมัสยิดอุสาสนอิสลาม หรือมัสยิดบ้านบน ซึ่งเป็นมัสยิดเก่าแก่ของเมืองสงขลา ในอดีตเคยเป็นมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์รวบรวมความศรัทธาของพี่น้องชาวมุสลิม โดยมัสยิดแห่งนี้มีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป คือ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนทรงไทยคล้ายอุโบสถวัด หออาซานเดิมมีลักษณะคล้ายหอระฆัง ก่อนที่จะมีการต่อเติมและเพิ่มโดมในภายหลัง เชื่อกันว่าช่างที่สร้างอาคารมัสยิดและหออาซานเป็นช่างชุดเดียวกับที่สร้างวิหารวัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) ที่อยู่ไม่ไกลจากกัน แม้จะเป็นมัสยิดทรงไทยแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ขัดต่อหลักการของอิสลาม

จากนั้น ได้เดินทางเข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นศาลเจ้าแห่งแรกในพื้นที่เมืองสงขลา ลักษณะเป็นอาคารแบบจีน สร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมืองสงขลา ถือเป็นความงดงามในวิถีวัฒนธรรม ที่ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสได้ศาลหลักเมืองสงขลาสร้างในสมัยพระยาวิเชียรคีรี (เถี้ยนเส้ง ณ สงขลา) เมื่อครั้งเป็นผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานหลักเมือง ทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ พระราชทานไม้ชัยพฤกษ์หลักชัยต้นหนึ่ง และเทียนเล่มหนึ่ง พร้อมเครื่องไทยทานต่าง ๆ ให้พระยาวิเชียรคีรี จัดการฝังหลักชัยเมืองสงขลาเพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นบ้านเมืองสำคัญที่จะมีความรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

 

13

.

3

.

4

.

5

.

10

.

11

.

12

.

2

.

1

.

9

.

7

.

8

แบ่งปัน