เหล่ามุสลิมะห์ร่วมแข่งขันกินทุเรียนบ้าน ตำบลบือมัง จังหวัดยะลา สร้างความสามัคคี คึกคัก

วันนี้ (30 ก.ค. 61) งานมหกรรม “กินทุเรียนบ้านตำบลบือมัง” ซึ่งจัดขึ้นที่น้ำตกตะวันรัศมี หมู่ที่ 6 ตำบลบือมัง อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ได้จัดแข่งขันกินทุเรียนบ้านขึ้น โดยมีสตรีจากหมู่บ้านต่างๆ ในตำบลบือมัง เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 10 ทีม ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีบรรดาชาวบ้านมาร่วมเชียร์เป็นกำลังกันอย่างคึกคัก

สำหรับกติกาการแข่งขัน แต่ละทีมจะมีผู้ร่วมแข่งขัน 2 คน คือ คนปลอก 1 คน และคนกิน 1 คน ผู้ที่เข้าทำการแข่งขัน ก็จะต้องปอก และกินทุเรียน จำนวน 2 ลูก ให้หมดจนเกลี้ยงเหลือแต่เมล็ด ใครหมดก่อนก็จะเป็นผู้ชนะไป

ซึ่งการจัดแข่งขันครั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง และทีมงานผู้จัด จัดขึ้นเพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน อันจะทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความสมานฉันท์ให้คนในชุมชน และนำไปสู่ความสงบสันติสุขอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ทุเรียนบ้านของตำบลบือมัง ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วกัน และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว “ชุมชน OTOP นวัตวิถี” บ้านมือมัง อีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน