วันนี้ (19 มิ.ย. 62) ที่สถาบันการพลศึกศึกษา ประจำวิทยาเขตยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ระหว่างหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ปรึกษาหารือ ข้อราชการต่างๆ ในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ และสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทุกวันพุธสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน โดยกำหนดให้ส่วนราชการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในแต่ละเดือน โดยในครั้งนี้ส่วนราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมเป็นเจ้าภาพ โอกาสนี้นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้กล่าวขอบคุณทุกกระทรวงที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ พร้อมกล่าวถึงงานสมโภช และงานกาชาดประจำจังหวัดยะลา ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา ได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยจัดงานกาชาดให้ผ่านไปได้ด้วยดี

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน