วันนี้ (14 ก.ย. 61) ที่หอประชุมพัฒนรัฐ-สุขเจริญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นายก้องสกุล จันทราช นายอำเภอเมืองยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการสานพลังประชารัฐขับเคลื่อนนโยบายการคลังสู่ชาวยะลา ภายใต้ชื่องาน “YALA Money Fair 2018” ครั้งที่ 5 เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ประกอบการ SMEs ข้าราชการ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้สนใจ ได้รับรู้รับทราบและสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำตามนโยบายรัฐบาล อันจะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพ ไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบ มีโอกาสสร้างงาน สร้างรายได้ เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีนางลัดดา พุทธชาด คลังจังหวัดยะลา นายกันต์พงษ์ ลิ่มกาญจนา ประธานหอการค้าจังหวัดยะลา ผู้ประกอบการ ข้าราชการ ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและประชาชนเข้าร่วม

การจัดงานดังกล่าว ทางคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดยะลา (คบจ.) ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดยะลา จัดงาน “YALA Money Fair 2018” ขึ้น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสนับสนุนเงินทุนตามนโยบายรัฐ เพื่อสร้างการรับรู้และป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ ภัยทางการเงิน แชร์ลูกโซ่ เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ National e-payment และเพื่อสร้างสร้างการรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องสิทธิประโยชน์จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โดยภายในงาน มีกิจกรรมการออกบูธจากสถาบันการเงิน ธนาคาร ต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ การจัดคลินิกให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ เงินกู้สร้าง ซื้อบ้าน คลินิกให้คำปรึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษี รับสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (บำนาญภาคประชาชน) รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยคลินิกให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ยหนี้ กยศ. กรอ. คลินิกกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน การจัดเวทีสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเงิน อาทิ แนวทางการเข้าถึงมาตรการสนับสนุนเงินทุนและสิทธิประโยชน์จากมาตรการรัฐ ภัยทางการเงิน ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ “National e-payment” ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ กยศ. กรอ. ฯลฯ

สำหรับงาน “YALA Money Fair 2018” ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 5 ณ หอประชุมพัฒนรัฐ-สุขเจริญ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยการจัดงานครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนไปประกอบอาชีพไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบ มีโอกาสสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนได้อย่างแท้จริง

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

6

.

2

.

5

.

4

.

3

แบ่งปัน