mnoht170127133858001_1887741be75f4a94ba37f89007e1c832

บรรยากาศบริเวณหาดนราทัศน์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ในวันนี้ (27 ม.ค. 60) คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงต่อเนื่อง คลื่นสูง 2 – 3 เมตร กลุ่มชาวประมงยังคงงดออกจากฝั่ง ทำให้ส่วนใหญ่หันมาหาอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัว โดยบริเวณหาดนราทัศน์กลุ่มชาวประมงต่างนำอุปกรณ์หาปลามาจับปลาเพื่อไว้ขายเป็นอาหารปลาในบ่อเลี้ยง และบางส่วนส่งขายกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อลูกปลาเก๋าให้กับกลุ่มลูกค้าที่เลี้ยงปลาเก๋าในกระชัง

นายมะนอ มะ 1 ในชาวประมง บอกว่า ตนเองออกมาจับลูกปลาเก๋าบริเวณหาดนราทัศน์ในช่วงที่ไม่สามารถออกทะเลได้ เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันเนื่องจากลูกปลาเก๋ามีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่ ราคาตัวละ 1 บาท ทำให้มีรายได้ประมาณ 1,000 – 1,500 บาท ต่อวัน แต่ทั้งนี้ลูกปลาเก๋าไม่สามารถจับได้ทุกวันขึ้นอยู่กับคลื่นลมของทะเลด้วย

mnoht170127133858001_6519817a622145c987234ba612a661fa mnoht170127133858001_ce2964871d9b4158b520c10a777ec61c

ด้านนายอาแว สะมะแอ พ่อค้าคนกลางที่รับซื้อลูกปลาเก๋า เล่าว่าตนเองรับซื้อลูกปลาเก๋าตามทะเลในพื้นที่นราธิวาสยาวนานกว่า 40 ปี ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพหลักของครอบครัวก่อนหน้านี้ลูกปลาเก๋าส่งขายให้กับประเทศไต้หวัน แต่ปัจจุบันนี้ส่งในประเทศไทยเป็นหลัก เนื่องจากมีกลุ่มผู้ต้องการเลี้ยงจำนวนมากขึ้น โดยในช่วงนี้มีชาวประมงหันมาจับลูกปลาเก๋ามากขึ้นเพราะเป็นน่ามรสุมออกทะเลไม่ได้ตนเองรับซื้อจากชาวประมงต่อวันกว่า 100,000 บาท

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

แบ่งปัน