โปรเจคชุด “คุละฟาอฺอัรรอชิดูน” หรือ “ผู้ปกครองอันทรงธรรม”

บอกเล่าถึงคุณงามความดีต่างๆ ของบรรดาคอลีฟะฮ์ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

1. อบูบักร   2. อุมัร   3. อุสมาน   4. อาลี

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อที่เราจะได้เป็นที่รักของอัลลอฮฺ (ซ.บ.)

โดยจะนำเสนอผ่านการ วาดรูป‘ ซึ่งง่ายต่อการเข้าใจ

จัดทำโดย

Muslim Heroes l มุสลิมฮีโร่

แบ่งปัน