คอฏีบมีฮะดัษระหว่างทำการคุฏบะฮ์จะทำอย่างไร ?

ตอบ      นักวิชาการส่วนใหญ่ (ญุมฮูร) ถือว่าไม่ทำให้เสียการแสดงคุตบะห์ กล่าวคือ ให้แสดงคุตบะห์จนแล้วเสร็จแล้วไปอาบน้ำละหมาดมาละหมาด เพราะพวกเขาถือว่าคุตบะห์คือการซิกิรไม่จำเป็นต้องมีน้ำละหมาด ส่วนมัซฮับซาฟิอีถือว่าเสียการแสดงคุตบะห์จำเป็นต้องให้ผู้อื่นทำแทนหรือไปอาบน้ำละหมาดแล้วมาแสดงคุตบะห์ใหม่ เพราะมัซฮับซาฟิอีเห็นว่าการสะอาดจากจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่เป็นเงื่อนไข (ซะรอต) ของคุตบะห์  เนื่องจากสองคุตบะห์เป็นการแทนสองรอกอัตของละหมาด ในทางปฏิบัติตามแนวนี้ก็คือ ควรมอบให้ผู้อื่นทำหน้าที่แทน

แบ่งปัน