คลิปนี้ได้ให้ความหมายของ “ชีวิต” ในแบบ “อิสลาม” นั่นคือความหมายของชีวิตที่แท้จริง ทำให้ผู้คนต่างเข้าใจถึงเป้าหมายของการเกิดมาบนโลกใบนี้ คลิปนี้จึงเป็นส่วนนึงที่ทำให้ผู้คนสนใจในอิสลามเพิ่มมากขึ้น

แบ่งปัน