มัสยิดอุมมะห์เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแคนาดาและใหญ่ที่สุดทางตะวันออกของเมืองมอนทรีออล บริเวณพื้นที่ทำการละหมาดมีขนาด 10,000 ตารางฟุต สามารถรองรับผู้คนได้มากกว่า 750 คน มีพื้นที่ด้านล่างลานอเนกประสงค์มีผู้เข้าร่วมการละหมาดอีกกว่า 750 คน มัสยิดมีการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์และศูนย์ชุมชนผสมผสานรากวัฒนธรรมอิสลามกับคุณสมบัติทางประวัติศาสตร์รอบของแฮลิแฟกซ์

 

ummah-mosque-in-halifax-canada

.

ummah-mosque-in-halifax-canada-0

.

ummah-mosque-in-halifax-canada-01

.

ummah-mosque-in-halifax-canada-06-copy

.

ummah-mosque-in-halifax-canada-05-copy

.

ummah-mosque-in-halifax-canada-04