วันนี้( 24 ม.ค. 62) โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านสะเตง) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมกวนอาซุรอ ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องมุสลิม ให้นักเรียได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นหมู่คณะ อันจะเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้น ซึ่งมีครู นักเรียน ร่วมกวนอาซูรอ กันอย่างคึกคัก โดยเด็ก ๆ แต่ละคนก็จะช่วยกันคนละไม้ละมือในการหั่นอาหารต่าง ๆ ซึ่งเป็นส่วนผสมที่จะนำไปกวนอาซูรอ และช่วยกันกวนอาซูรอ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีจำนวน 3 กระทะ

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม กวนอาซูรอ ทางโรงเรียนฯ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีของชาวมุสลิม และเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประเพณีการกวนอาซูรอ ส่วนผสมของขนมอาซูรอ ซึ่งจะนำเอาวัสดุต่าง ๆ ที่เป็นอาหารมาผสมผสานกันกวนจนสุก ตลอดจนให้เกิดความรัก ความสามัคคีซึ่งกันและกัน สำหรับความเป็นมาของการกวนข้าวอาซูรอ หรือกวนขนมอาซูรอ สืบเนื่องจากได้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในสมัยนบีนุฮ (อัลเลาะห์) ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไร่นาของประชาชนและสาวกของนบีนุฮ (อล.) และคนทั่วไปอดอาหาร นบีนุฮ (อล.) จึงประกาศให้ผู้ที่มีสิ่งของเหลือพอจะรับประทานได้ ให้เอามากองรวมกัน และให้เอาของเหล่านั้นมากวนเข้าด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานอาหารกันโดยทั่วหน้า

การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือ การนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน การกวนอาซูรอ จะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกันทุกคน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน