สุดยอดการประชุมองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) ครั้งแรกในเมืองอัสตานา ประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่ 7-11 กันยายน จะหารือเกี่ยวกับประเด็นทางวิทยาศาสตร์และเทคนิคและกลยุทธ์ใน 10 ปีข้างหน้า เหตุการณ์เกิดขึ้นเนื่องจากองค์กรจะมุ่งเน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรมทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค

Naim Khan ผู้ช่วยเลขานุการทั่วไปของ OIC ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่าการมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์ที่สามารถทำได้ในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษ “นี่คือการประชุมสุดยอดครั้งแรกในประเทศในเอเชียกลาง เมื่อมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและประมุขแห่งรัฐอิสลาม” เขากล่าว

“ผู้นำในการประชุมสุดยอดครั้งต่อไปจะยืนยันการสนับสนุนของพวกเขาในการจัดลำดับความสำคัญเหล่านี้ไว้ในนโยบายระดับชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาของพวกเขา”

แบ่งปัน