มาเลเซีย 11 ส.ค.-มาเลเซียจัดการประกวดชิงแชมป์ทุเรียนโลก ขึ้นเป็นครั้งแรกที่รัฐเซอลาโงร์ เพื่อสรรหาทุเรียนที่มีรสชาติ กลิ่น และเนื้อสัมผัสที่ดีที่สุด โดยมีผู้ปลูกทุเรียนจากทั่วประเทศส่งผลผลิตทุเรียนเข้าร่วมแข่งขัน มาเลเซียมีพื้นที่ปลูกทุเรียนมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์ทุเรียนราว 209 พันธุ์ ขณะที่ยอดส่งออกทุเรียนของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว

 

ที่มา : สำนักข่าวไทย

 

3

.

1

.

2

.

4

แบ่งปัน