ดูไบเปิดตัวบริการรถพยาบาลสำหรับผู้หญิงเท่านั้น

รถรับส่งสีชมพูจะทำงานระหว่างเวลา 11.00 น. ถึง 23.00 น. ซึ่งเชี่ยวชาญในการรักษาฉุกเฉินสำหรับผู้หญิงรวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในครรภ์และการคลอด นอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ซึ่งบุคลากรหญิงที่ไปจะได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษ การใช้ยานพาหนะฉุกเฉินเฉพาะสำหรับผู้หญิงและเด็กเป็นหนึ่งในยี่สิบสี่ที่ได้เป็นบริการพิเศษโดยสถานประกอบการ โดยที่กรรมการบริหาร DCA กล่าวกับยูเออีประจำชาติว่า รถพยาบาลจะอยู่ที่ศูนย์เทศบาล Al-Twar และจะครอบคลุม Deira  ส่วนการประเมินรถพยาบาลสีชมพูจะขึ้นอยู่กับจำนวนกรณีฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง เราต้องการสร้างความมั่นใจว่าประชาชนจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากบริการนี้ “เขากล่าว

แบ่งปัน