x581341-jpg-pagespeed-ic-_j_oqcag-m

ไทม์ออฟโอมาน รายงานว่า (10ม.ค.60) มัสกัต-การทำงานในครั้งแรกที่มัสยิดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโอมานใกล้จะเสร็จสมบูรณ์, วิศวกร ที่อยู่เบื้องหลังความคิดริเริ่ม กล่าว

หนึ่งแบบที่มัสยิดจะสามารถประหยัดได้ถึงร้อยละ 60 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับมัสยิดอื่นๆที่เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้ไฟฟ้าแบบเดิมๆ, บาดร์ อัล ฮาดาบี วิศวกรผู้ออกแบบโครงการ

นอกจากนี้ ยังจะประหยัดได้ถึงร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้น้ำตามปกติ

“โครงการที่อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย” วิศวกร อัล ฮาดาบี กล่าวเพิ่มว่า มัสยิดยังสามารถส่งให้บ้านเรือนอีก 50 หลัง

“เราได้ทำงานเสร็จร้อยละ 90 แล้ว และตอนนี้มีการวางแผงโซล่าเซลล์บนหลังคามัสยิดหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์” เขาอธิบาย

ตอนนี้ เขากำลังรอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทำงานเสร็จสิ้นในขั้นตอนสุดท้าย เพื่อให้เขาสามารถเปิดโครงการนี้ได้

“นี่เป็นมัสยิดสีเขียวครั้งแรกในโลก ผมหวังว่านี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการค้นหาสาเหตุของพลังงานที่ยังยืนในรัฐสุลต่าน” เขากล่าวเพิ่มว่า เขาออกแบบมัสยิดที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อเป็น “ของขวัญให้กับประเทศ” หลังจากที่ 12 เดือนของการทำงานหนัก วิศวกรโอมาน กล่าวว่า เขามีความมั่นใจว่าโครงการจะเปิดเพื่อประสบความสำเร็จ

“โครงการนี้จะดีสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับแสงอาทิตย์ในภูมิภาคที่เป็นประเทศ GCC ที่ไม่ได้มีทรัพยากรเพียงพอ” เขากล่าวเพิ่มว่า โครงการได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล

ถามเกี่ยวกับขนาดที่ค่อนข้างเล็กของมัสยิด อัล ฮาดาบี กล่าวว่า “ที่ใหญ่กว่าจะเป็นเรื่องยากมากขึ้น ก็จะเป็นในการจัดหาพลังงานและรักษาความปลอดภัย เช่น ระบบปรับอากาศบริโภคพลังงานมาก”

อัล ฮาดาบี ที่ยังเป็นผู้ก่อตั้งของ Keystone Engineering Consultancy, วิศวกรที่ปรึกษา อธิบายว่า ความท้าทายหลักในการสร้างอาคารที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในโอมานเป็นจำนวนมากของพลังงานที่จำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศ

Work on Oman’s first solar-powered mosque is nearing completion, said the engineer behind the unique initiative.

แบ่งปัน