คนที่ผูกเชือกที่ข้อมือ ข้อเท้า ของเด็ก หรือผู้ชายที่ผูกเชือกที่เอว จะบาปมากแค่ไหน และในวันอาคีเราะห์เขาจะถูกลงโทษอย่างไร

ต้องดูว่าที่ผูกข้อมือ ข้อเท้า หรือทีเอวนั้น ผูกเพื่ออะไร หากผูกเพื่อความสวยงามก็ไม่เป็นปัญหาอะไร แต่ถ้าผู้เพื่อเป็นเครื่องรางของขลังหรือเลียนแบบศาสนาอื่นที่เขาผูกเพราะมีพิธีกรรมทางศาสนาของเขา ก็ถือว่าไม่อนุญาตให้ปฏิบัติ เพราะจะเป็นการกระทำที่เลียนแบบศาสนาอื่น ซึ่งเป็นข้อห้ามทางศาสนา ส่วนจะมีโทษอย่างไรในวันอาคิเราะห์ นั้นไม่พบรายละเอียดระบุชัดเจนจากตัวบททางศาสนา จึงต้องกลับไปสู่คำที่ว่า วัลลอฮุอะอ์ลัม (อัลเลาะห์เท่านั้นที่ทรงรู้)

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน