คนถือศีลอดรอมฎอน ไม่ยอมละที่จะทำบาปบางอย่าง เช่น พูดโกหก พูดจาหยาบคาย โวยวายไม่เป็นเรื่อง ยุแยงตะแคงรั่วและนินทาให้ร้าย เป็นต้น การดังกล่าวจะทำให้เสียศีลอดหรือไม่?

การทำชั่ว โดยเฉพาะเรื่องการนินทา การยุแหย่ การโป้ปดมดเท็จ ถือเป็นการทำบาปอันน่ารังเกียจ ซึ่งมุสลิมทุกคนต้องละเว้นโดยสิ้นเชิงในทุกเวลาและสถานที่ แต่ในเดือนรอมฎอนยิ่งต้องถือว่าน่าเกลียดที่สุด เพราะถือว่าไม่เป็นการให้เกียรติต่อเดือนอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮฺทรงประทานความดีให้มากมาย เมื่อพระองค์ประทานความดีงามแต่เรามาทำความชั่วก็เท่ากับเราทำสวนทางกับอัลลอฮฺ ส่วนผลเสียหรือไม่อย่างไรอันเกี่ยวกับการถือศีลอดนั้น ท่านนบี(ซ.ล.) กล่าวในบันทึกของบุคอรีความว่า “บุคคลที่ไม่ยอมละซึ่งการมดเท็จ และได้กระทำการเท็จ อัลลอฮฺก็ไม่พึงประสงค์เลย ในการที่เขาละอาหารและเครื่องดื่มเพื่อพระองค์(ด้วยการถือศีลอด)” หมายความว่า : การถือศีลอดที่ปนเปื้อนกับการโกหกน้น จะไม่ได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺ เพราะเป้าหมายของการถือศีลอดคือ ไม่ใช่เพื่อให้เกิดความหิว ความกระหายเพียงเท่านั้น แต่ต้องการขจัดอารมณ์ใฝ่ต่ำ ต้องการซักฟอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้น เมื่อไม่ได้เป้าหมายดังกล่าวอัลลอฮฺก็จะไม่ให้ความสนใจต่อการที่เขาอดอาหารและเครื่องดื่มดังกล่าว

แม้ส่วนใหญ่ของนักวิชาการอิสลามจะบอกว่า การนินทา การโกหก การยุแหย่ จะไม่ทำให้เสียศีลอด แต่พวกเขาก็ยืนยันว่า  การดังกล่าวจะทำให้เสียผลบุญของการถือศีลอด กล่าวคือ การถือศีลอดของเขาจะได้ก็เพียงความหิวและความกระหายเท่านั้น แต่ก็มียุคก่อนสมัยสะลัฟบอกว่า การทำชั่วทำให้เสียศีลอด จริงๆยุคสาวกก็มี ท่านอุมัร ท่านอะลี อะบูซัรร์ อะบูฮุรอยเราะห์ อะนัส และญาบิร(ร.ฎ.) ตาบิอีนก็มีเช่นกัน มุญาฮิด มัยมูนและฮัฟเซาะห์ ท่ายอิบรอฮีมอันนะค่ออีย์กล่าวว่า : “บรรดาพวกเขาเหล่านั้นบอกว่า การโกหกทำให้เสียศีลอด” ดังนั้น ท่านอิหม่ามอาหมัดจึงกล่าวว่า : “บรรดาสะลัฟนั้น เมื่อพวกเขาถือศีลอด พวกเขาจะนั่งอยู่แต่ในมัสยิด พวกเขาบอกว่า : พวกเรารักษาการถือศีลอดของพวกเรา”

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน