คนตั้งครรภ์หรือคนที่เป็นแม่นม หากกลัวจะเกิดอันตรายกับตัวเองหรือกับบุตรในครรภ์ จะอนุญาตให้นางไม่ต้องถือศีลอดได้หรือไม่?และอย่างไร?

ศาสนาอนุญาตให้หญิงมีครรภ์ไม่ต้องถือศีลอดได้ เมื่อนางกลัวจะเกิดอันตรายกับตัวนางเอง และไม่ต้องเสียค่าปรับใดๆ แต่ว่านางจะต้องถือศีลอดชดใช้เมื่อพ้นรอมฎอนและพ้นภาวะดังกล่าว โดยไม่มีข้อขัดแย้งของนักวิชาการ

ส่วนกรณีที่นางไม่ถือศีลอด เพราะกลัวจะเกิดอันตรายกับลูกในครรภ์เพียงอย่างเดียว ก็อนุญาตให้นางไม่ต้องถือศีลอดได้ เพียงแต่ว่านางจะต้องถือศีลอดชดใช้รวมทั้งต้องเสียอาหารคือข้าวสารให้คนจนวันละหนึ่งทะนานต่อคนด้วย หญิงที่เป็นแม่นมก็ใช้หลักการเดียวกับหญิงตั้งครรภ์ดังกล่าว

ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
ขอขอบคุณอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ
แบ่งปัน