นายเอ็ดมอนด์ มูเล็ต หัวหน้าคณะสืบสวนเหตุการณ์โจมตีด้วยแก๊สซารินที่เมืองข่าน เชคุนของซีเรีย กล่าวเมื่อวานนี้ว่า คณะลูกขุนร่วมขององค์การสหประชาชาติหรือยูเอ็น.กับองค์การห้ามอาวุธเคมีกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางการเมืองอย่างหนัก

นายมูเล็ตกล่าวหลังการประชุมลับกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอสซี. ว่า ระหว่างที่คณะลูกขุนร่วมต้องเตรียมเสนอผลการตรวจสอบเหตุการณ์ใช้แก๊สซารินโจมตีเมืองข่าน เชคุนของซีเรียเมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาในเดือนตุลาคมนี้ คณะลูกขุนต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมทางการเมืองสูงมาก ซึ่งมีหลายกลุ่มพยายามเข้ามาชักจูงคณะลูกขุนทั้งทางตรงและทางอ้อม นายมูเล็ตไม่ระบุว่าชาติใดบ้างที่เข้ามากดดันคณะลูกขุมร่วม แต่คณะทูตในยูเอ็น.กล่าวว่า รัสเซียพยายามกดดันกลไกการสืบสวนร่วมระหว่างยูเอ็น.กับองค์การห้ามอาวุธเคมีมาโดยตลอด

แบ่งปัน