วันนี้ (28 ม.ค. 62) ที่ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอะห์หมัด บัครี บินดาโต๊ะ รองมุขมนตรี พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาผู้บริหารรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เนื่องจากได้รับมอบหมายจากรัฐบาล รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย ในการปฏิบัติหน้าที่ประสานงานและส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ชายแดนในระดับท้องถิ่น ระหว่างไทย-มาเลเซีย โดยมีนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในการต้อนรับ

จังหวัดสงขลา ถือเป็นจังหวัดที่มีดินแดนติดกับประเทศมาเลเซีย หลายอำเภอ ซึ่งนับว่าเป็นบ้านพี่เมืองน้อง และในขณะนี้รัฐบาลไทยจัดให้อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เป็นแหล่งที่สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

สำหรับภารกิจหลักที่สถานกงสุลใหญ่มาเลเซีย ประจำจังหวัดสงขลา คือ การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ หากประเทศไทยสามารถสร้างความเชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดได้ ก็จะสามารถดึงดูดนักนักลงทุน นักธุรกิจ เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน