คณะผู้แสวงบุญจากประเทศไทยทยอยเดินทางเข้าสู่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อปฏิบัติศาสนกิจในมัสยิดอัลฮารอม และทำอุมเราะห์ตามแบบอย่างของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) ซึ่งขณะนี้มียอดผู้แสวงบุญชาวไทยที่เดินทางเข้าเมืองมักกะห์แล้วกว่า 2,000 ราย และจะทยอยเดินทางจากเมืองเจดดาห์ และเมืองมาดีนะห์มาอีกวันละประมาณ 1,000 ราย จนครบตามจำนวนผู้แสวงบุญชาวไทยที่มีสิทธิ์ไปประกอบพิธีฮัจย์ปี 2561 ทั้งสิ้น 7,851 ราย ซึ่งเมื่อผู้แสวงบุญเดินทางมาถึงอาคารที่พัก จะได้รับการต้อนรับจากคณะผู้แทนฮัจย์ไทยเป็นอย่างดี พร้อมแจกนามบัตรที่ระบุหมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อและแนะนำวิธีการปฏิบัติเมื่อผู้แสวงบุญเกิดการพลัดหลงอีกด้วย

สำหรับสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยในเมืองมักกะห์ ตั้งอยู่ที่อาคารคอลิด เขตมะอับดะห์ เปิดให้บริการสำหรับผู้ประกอบการ ผู้นำกลุ่ม และผู้แสวงบุญชาวไทยในเทศกาลฮัจย์ โดยจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

.

5

แบ่งปัน