เจ้าหน้าที่กองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพื่อความมั่นคง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง นำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440) จำนวน 160 คน เดินทางไปเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่อยู่บริเวณรอบนอกของนครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้แก่ ทุ่งอารอฟะห์ ทุ่งมุซดาลิฟะห์ ทุ่งมีนา ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการประกอบพิธีฮัจญ์ ญาบัลนูร สถานที่ที่พระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอัลกุรอ่าน แก่ศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เป็นครั้งแรก ตลอดจนเยี่ยมชม ญาบัลซูร สถานที่ที่ศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) หนีภัยจากศัตรูที่ปองร้ายจะเอาชีวิต และขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่ในถ้ำที่ตั้งอยู่บนเขาแห่งนี้

ภายหลังจากการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญดังกล่าวแล้ว ทางคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้ร่วมกันประกอบพิธีอุมเราะห์อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมีความประทับใจกับสถานที่ที่มีความสำคัญทางศาสนาอิสลามเป็นอย่างยิ่ง และได้ให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ คณะผู้เข้าร่วมทุกคนยังคงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มุ่งมั่น และพร้อมที่จะปฏิบัติศาสนกิจ ณ มัสยิดฮารอม นครเมกกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย อย่างต่อเนื่องและตั้งใจตามที่กำหนดไว้อย่างสมบูรณ์

#กิจกรรมพิธีอุมเราะห์#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

 

ที่มา : ThaiNews

 

3

.

1

แบ่งปัน