คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ สำนักจุฬาราชมนตรี ในฐานะฝ่ายวิชาการ สำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ ในการสัมมนาวิชาการฮัจย์ครั้งใหญ่ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 44 จัดโดยกระทรวงฮัจย์และอุมเราะห์ วันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง “ศาสนาอิสลามกับการอยู่ร่วมกันและการอภัยให้กันและกัน” ณ โรงแรมฮิลตันญาบัลอุมัร ชั้น 3 ห้องประชุมอิบนุซีนา เมืองเมกกะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย

ซึ่งคณะฝ่ายวิชาการ นำโดย อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ, ดร นูรุดดีน อับดุลลอฮ์ ดากอฮา, บาบออับดุลรอเซด บินแหละแหนะ, ดร มูฮำหมัดอามีน เจ๊ะหนุและ อาจารย์คอลดูน ลาตีฟี

 

ที่มา : คณะทำงานอะมีรุ้ลฮัจย์ สำนักจุฬาราชมนตรี

แบ่งปัน