วันที่ 8 เมษายน 2562 นายนิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ดร.สะมะแอ ฮารี ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา พันตำรวจเอก นรินทร์ บูสะมัญ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา และนายรุสดี บาเกาะ รองประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ครั้งที่ 5 ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 ที่ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา พร้อมด้วยพันเอก ชลัช ศรีวิเชียร รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลา นายดนัย บาเหมสะอิ ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำศาสนา พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชนทุกแขนงในพื้นที่ เข้าร่วมด้วย

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ได้เตรียมจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา ประจำฮิจเราะห์ศักราช 1440 เป็นครั้งที่ 5 แล้ว เป็นงานประจำปีของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียงด้วย งานดังกล่าวนี้จะมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 เมษายน 2562 จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เพื่อศึกษา เผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่าศาสดา อีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามกับผู้นับถือศาสนาอื่น และส่งเสริมกิจกรรมทางด้านวิชาการรวมทั้งกิจกรรมอื่น

โดยมีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 15 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ส่งประกวดระดับประเทศ และระดับนานาชาติ การสรรเสริญท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) หรือการอ่านบัรซันยีที่ได้รับเชิญตัวแทนจากทุกอำเภอในจังหวัดยะลา การบรรยายธรรมทางศาสนา การสวนาทางวิชากรในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องมุสลิมที่มาร่วมงาน การแสดงกิจกรรมของโรงเรียนตาดีกา การแข่งขันอานาซีดระดับจังหวัด การอบรมหลักสูตรการบริหารงานมัสยิดแก่ อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และกรรมการมัสยิด การอบรมสัมมนากลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดอบรมทางวิชาการเรื่องฮาลาลแก่ผู้ประกอบการ และนิทรรศการอาหารฮาลาลโดยสถาบันฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การจัดนิทรรศการอาหารพื้นบ้านจากวัฒนธรรมจังหวัดยะลา การออกร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน และการจับรางวัลสำหรับผู้มาร่วมงานทุกคืน อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเด่นระดับโลก การแข่งขันท่องจำอับกรุอาน 30 บท แบ่งเป็น 3 ประเภทอายุ ท่องจำอัลกรุอาน 30 บท อายุ ไม่เกิน 20 ปี ท่องจะอัลกรุอาน 15 บท อายุไม่เกิน 20 ปี และท่องจำอัลกรุอาน 10 บท อายุไม่เกิน 20ปี ผู้ชนะทุกประเภทเพื่อชิงแชมป์ระดับโลกต่อไป

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

แบ่งปัน