ที่ห้องประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี และส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมยรรยายธรรมศาสนา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2562 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนตามแนวทางศาสนาอิสลามแก่ประชาชนชน และเพื่อเป็นการนำเงินที่ได้จากการบริจาคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทางมูลนิธิ โดยจะเน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งมีนโยบายจะจัดซื้อรถกู้ภัย เพื่อการช่วยเหบืออย่างทันท่วงที โดยคาดว่าจะมีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งจังหวัดยะลา สงขลา สตูล พัทลุง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมชมกว่า 80,000-100,000 คน

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน