(24 ต.ค. 61) นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ปลัดจังหวัดตราด เป็นประธานพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเยาวชนมุสลิม ที่เข้าร่วมโครงการฮาลาลเยาวชนจังหวัดตราด ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด จัดขึ้น โดยมีเยาวชนมุสลิมที่จำนวน 140 คน ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเข้ารับใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ โดยมี นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง วัฒนธรรมจังหวัดตราด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ที่มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน หมู่ที่ 3 บ้านป่าหมาก ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด

สำหรับการจัดโครงการฮาลาลเยาวชนจังหวัดตราดในครั้งนี้เป็นการมุ่งให้ความรู้ในเรื่อง “ฮาลาล” หรือว่า สิ่งที่ศาสนาอนุมัติในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิม หรือสิ่งที่เป็นคุณ เช่น การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ในเรื่องของ “ฮาลอม” หรือสิ่งที่ศาสนาห้าม หรือสิ่งที่เป็นโทษ ซึ่งตรงกันข้ามกับฮาลาล ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนมุสลิมที่เข้าร่วมโครงการนี้ สามารถปฏิบัติตามตามกรอบที่ศาสนาอิสลามกำหนดไว้ เนื่องจากในการดำเนินชีวิตของมุสลิมชีวิตจะผูกพันอยู่กับศาสนาตั้งแต่เกิดจนตาย อย่างไรก็ตาม การจัดโครงการในครั้งนี้ยังได้มีการเสริมสร้างความรู้ในการอ่านอัลกุรอ่าน ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีกด้วย

 

ที่มา : ThaiNews

แบ่งปัน