วันที่ 18 ต.ค. 62 ที่บริเวณวัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คนร่วมพิธี

จังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมดังกล่าวโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ดำเนินการทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่วัดบ้านทุ่งกง และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส โดยแบ่งโซนการทำความสะอาด เพื่อเก็บกวาดขยะ เศษใบไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดพื้น ซึ่งภายหลังการทำความสะอาดศาสนสถานทั้ง 2 แห่ง ทำให้มีสภาพภูมิทัศน์ที่สวยงามยิ่งขึ้น

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า นับตั้งแต่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 4 แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ ปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมีทั่วราชอาณาจักรต่างประจักษ์ชัดแจ้งในพระเกียรติคุณ พระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ และด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความผูกพันใน 4 สถาบันหลักของชาติ คือชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้จังหวัดจัดกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน” ถวายพระราชกุศล และน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 จังหวัดนราธิวาสจึงจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีด้วยหัวใจ ให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม

 

ที่มา : ThaiNews

 

1

.

2

.

3

.

5

แบ่งปัน