คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินเดียได้ประกาศไปยังรัฐบาล เพื่อขอให้ส่งมอบรายงานเกี่ยวกับแผนรัฐบาลที่จะเนรเทศชาวโรฮิงญาที่อพยพเข้าประเทศมาอย่างผิดกฎหมายราว 40,000 คน

ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องการให้รัฐบาลส่งมอบรายงานที่มีรายละเอียดชัดเจน หลังจากมีรายงานข่าวของสื่อมวลชนรายงานว่า ที่รัฐบาลตัดสินใจโดยไม่ปรึกษาทางคณะกรรมการในการวางแผนเนรเทศชาวโรฮิงญา และเข้าหารือกับรัฐบาลเมียนมาและบังกลาเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวว่า การเข้าแทรกแซงนี้เหมาะสมในมุมมองของการกระทำเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และทำตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญอินเดียที่รับรองสิทธิในชีวิตและเสรีภาพแก่คนทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลเมืองของอินเดียหรือไม่ก็ตาม

แบ่งปัน