คณะกรรมการมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา มอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ประจำปี 2561

วันนี้ (12 มิ.ย. 61) ที่มัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู อำเภอเบตง จังหวัดยะลา นายซูฟรีย์ ปิยานนท์พงศ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเบตง เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กกำพร้า ประจำปี 2561 โดยมีนายอิสมาแอ มะสาลัง อิหม่ามประจำมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู นายซัมซูเด็น มะมิง ครูใหญ่โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู พร้อมคณะกรรมการมัสยิด และผู้ปกครองร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจแก่เด็กกำพร้าในการมอบทุนครั้งนี้

นายซัมซูเด็น มะมิง ครูใหญ่โรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู กล่าวว่า คณะกรรมการมัสยิดอัสซุนนะฮ์ บ้านกาแป๊ะฮูลู ได้จัดให้มีการมอบทุนเด็กกำพร้าเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งถือว่าเป็นเดือนอันประเสริฐในการประกอบคุณงามความดีของพี่น้องมุสลิม โดยกองทุนเพื่อเด็กกำพร้าของมัสยิดบ้านกาแป๊ะฮูลูนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2543 รวมเป็นเวลา 18 ปีแล้ว

ซึ่งทางคณะกรรมการมัสยิดได้ตั้งกล่องรับบริจาคภายในมัสยิด และนำเงินที่ได้จากผู้ที่มาละหมาดในมัสยิดทุกวัน มารวมกันรวมทั้งหมด 10 สัปดาห์ นำมาเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กกำพร้าของโรงเรียนตาดีกาตัรเบียตุลอัฏฟาล บ้านกาแป๊ะฮูลู ที่สูญเสียบิดา มารดา และอยู่กับญาติตั้งแต่กำเนิด โดยปีนี้มีเด็กกำพร้าเข้ารับทุนทั้งสิ้น 10 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท เพื่อนำไปใช้ด้านการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

4

.

1

.

5

.

6

แบ่งปัน