ที่มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่ ประธานเปิดกิจกรรมเดิน – วิ่ง – ปั่น เพิ่มบุญ เพิ่มทุน เพื่อระดมทุนสร้างมัสยิดและพัฒนาการศึกษา เนื่องในวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ และงานเมาว์ลิดกลางจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นายหราบ หง้าฝา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการมัสยิดกลางประจำจังหวัดกระบี่ กลุ่มสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ โดยมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เด็ก และเยาวชน นักเรียนนักศึกษา หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลจากโรงเรียนดอกเตอร์หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข บุคลากรครู ตำรวจ ทหาร ดูแลเรื่องการจัดเข้าร่วมกิจกรรม เช่น งานจิตอาสาด้านการบริการ กิจกรรมการอุ่นเครื่องออกกำลังกายก่อนเริ่มกิจกรรม และร่วมงานการกุศลในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ ยังได้รับเกียรติจากมิสแกรนด์จังหวัดกระบี่ มาร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานในฐานะทูตวัฒนธรรม เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ในฐานะเจ้าบ้านที่ดี จัดระเบียบเส้นทางการจราจร และคอยอำนวยความสะดวกในทุกกิจกรรม และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีในการห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี กิจกรรม การเดิน – วิ่ง ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับการปั่นจักรยาน จุดเริ่มต้น จากองค์การบริหารส่วนตำบลไสไทย และปั่นในเส้นทางสายพหุวัฒนธรรม คือ ผ่านโบสถ์คริตส์ วัดไสไทย และจุดหมายปลายทาง คือ มัสยิดคลองจิหลาดอุปถัมภ์ มีกิจกรรมทางด้านการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และจำหน่ายสินค้าตามแบบฉบับองมุสลิม ในเรื่อง เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ถือได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ตามแบบฉบับที่ว่า การศึกษาพัฒนาคน พัฒนาชาติ และการกีฬาสานสัมพันธ์

สำหรับในวันนี้หลายพื้นที่เตรียมจัดงานวันรำลึกถึงศาสดานบีมูฮัมหมัด ตรงกับเดือนรอบิอุลเอาวัล ตามปฏิทินอิสลาม 12 ตรงกับวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ท่านศาสดานบีมูฮัมหมัด (ซ. ล ) มีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงท่านนบีมูฮัมหมัด(ซ.ล)และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานรัฐ ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา และภาคประชาชน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย ขบวนแห่กิจกรรมเมาลิดสสัมพันธ์ อ่านคัมภีร์อัลกุรอาน กล่าวสรรเสริญแด่ศาสดานบีมูฮัมหมัด(ซ.ล) กิจกรรมขับร้องเพลงอานาซีด เป็นต้น

นอกจากนี้ การจัดกิจกรมยังมีต่อเนื่อง โดยในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 สมาคมสตรีมุสลิมจังหวัดกระบี่ กำหนดจัด ปั่นเนื่องในวันสตรีมุสลิมด้วย ทั้งนี้จังหวัดกระบี่โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้รับการคัดเลือกให้จังหวัดกระบี่เป็น 1 ใน 6 เมืองกีฬา และได้รับการรับรองสนามการแข่งขันที่ได้มาตรฐานสากล

 

ที่มา : ThaiNews

 

2

.

3

.

4

แบ่งปัน